Opći vjeti poslovanja

Upoznajte se s općim pravilima i uvjetima rezervacije te kućnim redom. Ovaj pravilnik uređuje odnos, prava i obveze, između Turističke agencije Losinia (u daljnjem tekstu: agencija), i ugovaratelja rezervacije (u daljnjem tekstu: gost) te predstavlja mjerodavan ugovor pri rješavanju eventualnog spora.

SADRŽAJ PONUDE


Upit za željenim smještajem iz ponude agencije Losinia može se uputiti putem e-maila, faxa, telefona ili osobno u poslovnici agencije. Osim u slučaju osobnog dolaska u agenciju, odgovor na upit šalje se na način na koji  je upit poslan. Zbog  preciznijeg predstavljanja ponuđene smještajne jedinice savjetuje se komunikacija putem e-maila. Prema postavljenom upitu šalje se ponuda prema željenim karakteristikama smještaja ili, ukoliko ne postoji mogućnost ispunjenja zahtjeva, u skladu s raspoloživim kapacitetima, šalje se ponuda smještaja koji najbliže odgovara željama gosta.
Agencija jamči za istinitost podataka i slikovnih zapisa vezanih uz karakteristike smještajnih jedinica u svojoj ponudi, kao i za istinitost cijena po kojima se smještajne jedinice nude. Agencija će gostu osigurati smještaj u odabranoj smještajnoj jedinici u rezerviranom terminu, osim u slučaju nastupanja izuzetnih okolnosti na koje agencija nije mogla utjecati. U tom slučaju agencija će, u skladu s raspoloživošću smještajnih jedinica, gostu ustupiti alternativan smještaj (iste ili više kategorije).

REZERVACIJA

Prihvaćanjem rezervacije, odnosno prihvaćanjem ponude agencije Losinia te slijedom toga uplatom predujma za ponuđeni smještaj, gost zasniva pravni odnos s agencijom čime se podrazumijeva da je upoznat  i suglasan s općim pravilima i uvjetima rezervacije. Sve što je navedeno u ovim općim uvjetima i pravilima rezervacije postaje pravna obveza kako za gosta, tako i za agenciju.
Troškove slanja predujma snosi gost. Prilikom rezervacije gost je dužan dostaviti na uvid sve osobne podatke koje zahtjeva postupak za realizaciju rezervacije i prijavu gosta.
Prilikom rezervacije odabranog smještaja potrebno je uplatiti predujam čiji postotak iznosi min 30% od ukupnog iznosa rezervacije. Ukoliko se uplata predujma ne izvrši u predviđenom roku, istaknutom na ponudi (obveza gosta je poslati kopiju uplate putem e-maila ili faxa) u korist agencije, rezervacija će se smatrati otkazanom, i u tom slučaju, agencija je slobodna taj smještaj ponuditi drugom gostu.
Nakon uplate i primitka predujma, agencija gostu šalje potvdu o rezervaciji, odnosno voucher kojeg gost prilaže osobnim dokumentima, po dolasku, u agenciji. Voucher je prenosiv  isključivo uz predhodnu suglasnost agencije. Preostali iznos, do ukupne vrijednosti aranžmana, plaća se u roku od 48 h od dolaska u rezerviranu smještajnu jedinicu.

CJENIK I PLAĆANJE

Agencija će gostu dostaviti cijene koje se odnose na ponuđenu smještajnu jedinicu. Cijene smještajnih jedinica izražene su u kunama. Plaćanje se obavlja u poslovnici agencije, isključivo u kunama, u gotovini ili kartično, prema cjeniku pružatelja usluge.
Ukupan iznos ili cijena aranžmana može varirati u odnosu na tečaj valute, za što agencija i pružatelj usluga nisu odgovorni, niti će se prema tome korigirati važeći cjenici. Cijene izražene u Eur su informativnog karaktera. U poslovnicama agencije su mjenjačnice pa se  strana valuta može  promijeniti u našoj poslovnici.
Agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene istih od strane pružatelja usluga. U slučaju promjene cijena nakon uplaćenog predujma, agencija jamči gostu obračun preostalog dijela iznosa prema važećem cjeniku temeljem kojeg je gost izvršio rezervaciju određene smještajne jedinice.
U cijenu smještajnih jedinica uključeni su troškovi električne energije, plina, vode. Cijena apartmana odnosi se na dnevni najam, dok se cijena za sobe izražava po osobi, dnevno. Uz navedene cijene najma apartmana, dodatno se naplaćuje završno čišćenje čija je cijena navedena u cjeniku i ponudi.

OPIS USLUGA SMJEŠTAJA


Smještaj u ponudi turističke agencije Losinia opisan je uvidom u stvarno stanje smještaja od strane djelatnika agencije Losinia te prema službenoj kategorizaciji.
Pružatelj usluga smještaja obvezuje se prema standardima, pružiti usluge kao opisane, u svakoj smještajnoj jedinici, sukladno broju osoba za koji je namijenjena, osigurati odgovarajuće posuđe u kuhinji i pribor za jelo. Svaki gost treba biti primljen u čistu i urednu smještajnu jedinicu. Za goste koji ostaju dulje od jednog tjedna biti će obavljana izmjena ručnika i posteljine.

BORAVIŠNA PRISTOJBA

Prema važećim propisima koji reguliraju plaćanje boravišne pristojbe, gost je dužan platiti boravišnu pristojbu istovremeno s plaćanjem usluge smještaja. U ponudi je naznačeno ukoliko boravišna pristojba nije uključena u cijenu smještajne jedinice te će u tom slučaju biti definiran njezin točan iznos. Konačan iznos boravišne pristojbe za određenu rezervaciju ovisi o odredištu u Republici Hrvatskoj i terminu boravka, a naplaćuje se sukladno ovim Općim uvjetima i pravilima rezervacije istovremeno s uplatom konačnog iznosa za smještaj.

DOLAZAK (check in)

Gost po dolasku u destinaciju dolazi u poslovnicu agencije ili izravno kod pružatelja usluge. Ulazak u rezerviranu smještajnu jedinicu moguć je nakon 16 sati na dan početka pružanja usluge smještaja. Agencija ili pružatelj usluga nisu obvezni primiti goste prije 16 sati.
Prilikom dolaska potrebno je agenciji/ pružatelju usluga predati osobne dokumente svih korisnika rezervacije zbog prijave te priložiti voucher. Nakon izvršenja prijave u agenciji, gosti će biti upućeni u rezervirani smještaj. Eventualne reklamacije bit će uvažene ukoliko gost prijavi nedostatke promptno, po dolasku.

ODLAZAK (check out)


Smještajnu jedinicu gost mora napustiti na dan naznačen na rezervaciji do 10 sati. Na dan odlaska gost je obvezan dozvoliti pružatelju usluga pregled stanja smještajne jedinice, te isti predati u stanju kakvom ga je zatekao na dan dolaska. Pružatelj usluga provjerava apartman i zadržava pravo naknade eventualne štete. Za bilo kakvu štetu nastalu na uređajima ili opremi zbog nenamjenske upotrebe odgovara gost, a utvrđivanje visine štete mora  biti izvršeno u prisustvu gosta. Gost je dužan podmiriti utvrđenu štetu na licu mjesta.

Ukoliko korisnici rezervacije ne napuste smještajnu jedinicu do 10 sati, agencija zadržava pravo naplate penala u visini jednodnevnog najma.

KLIMA

Ukoliko pružatelj usluga primjeti da je klima uređaj uključen i prozori su otvoreni u trenutku kad se gost nalazi ili ne nalazi u smještajnoj jedinici, pružatelj usluga zadržava pravo naplate nemarnog korištenja klima uređaja u visini od 10% cijene dnevnog najma smještajne jedinice.

ČIŠĆENJE


Čišćenje se vrši na dan dolaska i odlaska gosta od strane pružatelja usluga. Posteljina se mijenja svakih 7 dana, a ručnici svaka 3 dana. Uz istaknute cijene svake smještajne jedinice, dodatno se plaća završno čišćenje. Iznosi završnog čišćenja naznačeni su pojedinačno za svaku smještajnu jedinicu, na cjeniku. Gost je obvezan ostaviti smještajnu jedinicu urednom, a čišćenje kuhinjskog posuđa pred odlazak obveza je gosta.

KUĆNI LJUBIMCI

Ukoliko gost želi rezervirati smještaj u kojem bi boravio s kućnim ljubimcem, agencija će ponuditi smještaj koji dozvoljava kućne ljubimce. Kod upita za pojedinu smještajnu jedinicu, gost je obvezan navesti vrstu, pasminu i veličinu kućnog ljubimca. Naknada za kućnog ljubimca istaknuta je na cjeniku. Nije dozvoljeno ostavljati kućnog ljubimca bez nadzora vlasnika. Na većini plaža i u nekim restoranima nije dozvoljeno dovoditi kućne ljubimce. Ukoliko prilikom rezervacije nije najavljen dolazak kućnog ljubimca, pružatelj usluga ima pravo uskratiti uslugu smještaja. Agencija će, ukoliko je moguće, ponuditi alternativni smještaj u kojem je boravak kućnih ljubimaca dozvoljen.

PRAVO AGENCIJE NA PROMJENE I OTKAZ REZERVACIJE

Agencija može predložiti promjenu rezerviranog smještaja ili otkazati rezervaciju u potpunosti ili djelomično, ako prije ili za vrijeme trajanja boravka gosta nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti. Ukoliko bi navedene okolnosti nastupile u vrijeme objave i prodaje ponuđenog smještaja bile bi opravdan razlog agenciji za povlačenje, odnosno izmjenu ponude.
Ukoliko agencija ima mogućnost ponuditi gostu alternativu, promjena rezerviranog smještaja može se obaviti isključivo uz prethodno odobrenje gosta. Dužnost agencije je obavijestiti sve goste koji su uplatom akontacije potvrdili svoj dolazak o promjenama ili otkazu rezervacije odmah po nastupu izvanrednih okolnosti. Ukoliko nije moguće dogovoriti alternativni smještaj, agencija se obvezuje vratiti nositelju rezervacije uplaćeni predujam.

PRAVO GOSTA NA PROMJENE I OTKAZ REZERVACIJE


Gost ima mogućnost otkazati rezervaciju, no to mora učiniti pismenim putem – e-mailom, faxom ili poštom. Datum kada je agencija primila pismenu obavijest o otkazu rezervacije prestavlja osnovu za obračun otkaznih troškova:

za otkaz do 31 dana prije početka korištenja usluge, agencija na ime manipulativnih i administracijskih troškova naplaćuje 10% ukupne cijene zakupljenog smještaja. Preostali iznos vraća se gostu, s time da trošak transakcije snosi primatelj;
za otkaz od 30 dana do datuma početka korištenja usluge, agencija naplaćuje 30% ukupne cijene zakupljenog smještaja;
ukoliko se gost ne pojavi ili otkaže uslugu po dolasku, agencija naplaćuje cjelokupni iznos ugovorene rezervacije.

Agencija zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova, ukoliko su veći od prethodno navedenih. Troškovi otkaza primjenjuju se posebno i na promjene termina korištenja usluge u rezerviranoj smještajnoj jedinici, ali i na sve druge bitne promjene.
Ako gost prilikom otkaza pronađe novog korisnika iste rezervacije, te o promjeni obavijesti agenciju, neće se zaračunavati trošak zamjene nositelja rezervacije.
U slučaju kraćeg boravka od rezervacijom predviđenog obračunava se ukupna cijena smještaja za cijelo razdoblje.
Uplaćeni predujam garancija je gostu, pružatelju usluga i agenciji, odnosno potvrda je zaključenja ugovora o najmu. Ukoliko je do otkaza rezervacije dođe zbog više sile na strani gosta, agencija zaračunava samo stvarno nastale troškove, uz obavezno slanje priloga potvrde o nastaloj višoj sili.

REKLAMACIJE


Dužnost agencije je brinuti o provedbi usluga, kao i o izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog gospodarstvenika, te brinuti o pravima i interesima gosta u skladu s dobrim običajima u turizmu. Agencija isključuje mogućnost vlastite odgovornosti u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih djelovanjem više sile.
Svi nastali problemi i reklamacije prijavljuju se promptno kako bi se mogli pokušati riješiti na obostrano zadovoljstvo. 
Gost je dužan:

pridržavati se istaknutog kućnog reda te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri;
prilikom dolaska u rezerviranu smještajnu jedinicu ili u agenciju predati osobne dokumente uz Voucher radi prijave. Gostu će dokumenti biti vraćeni po izvršenoj prijavi, čim bude moguće;
poštovati unaprijed dogovorene detalje rezervacije. Dovođenje više osoba nego što je ugovoreno i naznačeno u voucheru, dovođenje osoba koji nisu korisnici smještaja tijekom boravka ili dovođenje nenajavljenih kućnih ljubimaca nije dozvoljeno. U tom slučaju agencija zadržava pravo otkaza boravka i naplate cjelokupnog ugovorenog iznosa;
po dolasku, u roku od 48 sati, a najkasnije dan prije odlaska iz smještajne jedinice, u poslovnici agencije podmiriti preostali dio računa naznačen na voucheru;

U slučaju nepoštivanja obveza, gost snosi odgovornost za time uzrokovane troškove i odgovara agenciji za učinjenu štetu.

RJEŠAVANJE PRIGOVORA


Prema Zakonu o zaštiti potrošača svaki gost ima pravo prigovora zbog neizvršene usluge. Ako su rezervirane usluge nepotpuno izvršene, gost može zahtijevati razmjernu odštetu na način da priloži pismeni prigovor agenciji.

Postupak rješavanja prigovora:

ukoliko gost dolaskom u rezerviranu smještajnu jedinicu ne bude zadovoljan zatečenim stanjem, obvezan je odmah po dolasku o razlozima svog nezadovoljstva obavijestiti agenciju. U slučaju da gost nije u mogućnosti stupiti u kontakt s agencijom, neodgovarajuću uslugu reklamirati će pružatelju usluga. Gost je obvezan surađivati sa predstavnikom agencije i sa pružateljem usluga, u dobroj namjeri, kako bi se uklonili uzroci prigovora. Ako gost ne prihvati ponuđeno rješenje koje odgovara rezerviranoj i naplaćenoj usluzi, agencija neće uvažiti naknadnu reklamaciju niti će se smatrati obveznom odgovoriti na istu;

ukoliko gost dolaskom u rezerviranu smještajnu jedinicu ne bude zadovoljan zatečenim stanjem, te napusti objekt i samoinicijativno pronađe drugi smještaj, s tim da agenciji ne pruži priliku otklona uzroka njegovog nezadovoljstva u smislu eventualnog pronalaska alternativnog smještaja, ne može zahtijevati povrat uplaćenog iznosa niti može uputiti tužbu za naknadu štete, bez obzira na činjenicu jesu li njegovi razlozi bili opravdani ili ne;

ukoliko se opravdani uzroci nezadovoljstva ne mogu otkloniti, agencija se obvezuje gostu pronaći zamjenski smještaj.

Najviša naknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge, kao ni cjelokupni iznos aranžmana.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Gost osobne podatke daje dobrovoljno, a isti su potrebni za proces realizacije tražene usluge te za daljnju međusobnu komunikaciju. Agencija se obvezuje osobne podatke čuvati, neće ih dati na korištelje trećim osobama, niti će ih iznijeti iz zemlje. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje osiguranja od rizika otkaza i osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i bolesti, osiguranja od rizika oštećenja i gubitka prtljage i dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu. Ukoliko gost zaključi policu osiguranja, osobni podaci proslijedit će se osiguravajućem društvu. Osobni podaci čuvat će se u bazi podataka, sukladno naputku o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Prijava se ne smatra davanjem osobnih podataka trećim osobama, već je to zakonom određena obveza zbog statističke evidencije nadležnih institucija. Potvrdom rezervacije gost daje dozvolu za korištenje osobnih podataka u svrhu marketinških akcija agencije.

NADLEŽNOST SUDA


Ukoliko gost nije zadovoljan ponuđenim rješenjem agencije ima pravo na sudsku arbitražu. Za takav slučaj ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda.

UPOZORENJE

Uplatom akontacijskog iznosa, odnosno slijedom toga potvrdom rezervacije, gost u cijelosti prihvaća ponuđenu uslugu i ovdje izložene uvjete pružanja smještaja posredstvom agencije.

-Ime i prezime voditelja Ana Kučić Škulj
-svojstvo u kojem nastupa i ovlaštenja voditelja poslovnice organizira i rukovodi radom radne jedinice – Turističke agencije LOSINIA
-broj sudskog registra Ta Losinia MBS  040031636 OIB 63465435060

ID KOD HR-AB-51-040031636


Nadležno tijelo čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije u obavljanju i pružanju usluga u turizmu: Ministarstvo turizma-Samostalni sektor turističke inspekcije, Trg Republike Hrvatske 8/I, 10 000 Zagreb.

OBAVIJEST O PRAVU PODNOŠENJA PISANIH PRIGOVORA:


Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu Čl. 21, St. 1, NN 130/17, obavještavamo cijenjene potrošače da svoje prigovore ukoliko nisu zadovoljni našim uslugama mogu dostaviti putem pošte na adresu sjedišta, putem elektroničke pošte, telefaksom, upisom u Knjigu prigovora koja se nalazi u objektu. Primitak pismenog prigovora potvrdit ćemo bez odgađanja pismenim putem te odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od zaprimanja.

Lošinjska plovidba - Turizam d.o.o.
Lošinjskih brodograditelja 47
Mali Lošinj
51550
Phone: +385 51 750 204 Email: [email protected]

Cookie policy

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici kolačića.

Izaberite kolačiće na stranici

Omogućite ili onemogućite web-stranici upotrebu funkcionalnih i/ili reklamnih kolačića opisanih u nastavku:

Postavke Prihvaćam neophodno Prihvati odabir