Losiniality

LOSINIAlity Pravilnik

Pravilnik programa zvestobe LOSINIAlity 

1. UVODNE INFORMACIJE O PROGRAMU 

Program zvestobe LOSINIAlity je namenjen gostom namestitvenih objektov  (kampi), gostinskih objektov (restavracije), trgovin in marin v lasti družbe Lošinjska plovidba-Turizam d.o.o., Lošinjskih brodograditelja 47 iz Malog Lošinja, OIB: 63465435060, ki je tudi lastnik Programa zvestobe. 

Cilj Programa zvestobe je omogočiti članom izkoriščanje ugodnosti, opisanih v nadaljevanju besedila. Vsak član s svojo včlanitvijo v Program zvestobe izjavlja, da je prebral in razumel določbe tega pravilnika in da jih v celoti sprejema. 

Seznam objektov Losinia, ki sodelujejo v Programu zvestobe:

KAMPI

Kamp Lopari***   (parcele, mobilne hišice, apartmaji Lopari)

Kamp Rapoća*** (parcele, mobilne hišice, apartmaji Dolac)

RESTAVRACIJE

Restavracija Za Kantuni

Restavracija Lopari

Bistro Rapoća

Beach bar Sonte

Beach bar Lopari

TRGOVINE

Trgovina Lopari

Trgovina Rapoća

Trgovina Marina

MARINE

Marina Mali Lošinj

YC Marina Privlaka

Turistična agencija Losinia

2. VČLANITEV V PROGRAM IN IZDAJA KARTICE

Član Programa zvestobe LOSINIAlity lahko postane vsaka polnoletna oseba, ki podpiše prijavnico in sprejme pogoje poslovanja ter Pravilnik programa. S tem si pridobi pravico do vseh ugodnosti iz programa. Stranke, ki želijo sodelovati v programu, se vanj prijavijo z izpolnitvijo pristopnice na recepciji kampov ali prek spletne strani Losinia. Po izpolnitvi pristopnice član dobi kartico s člansko identifikacijsko številko.
V pristopnici se navedejo naslednji podatki: ime, priimek, spol, datum rojstva, poštni naslov, številka mobilnega telefona in e-poštni naslov. Če želi stranka sodelovati v Programu zvestobe in koristiti ugodnosti iz programa, mora zagotoviti prej navedene podatke. S tem se član samodejno prijavi na prejemanje glasila Losinia, ki vsebuje zadnje novice in posebne ponudbe, na svoj e-poštni naslov.
Vsak član mora podjetje Lošinjska plovidba d.o.o. obvestiti o spremembi svojih osebnih podatkov.
Član lahko v vsakem trenutku brezpogojno prekine svoje članstvo in se izpiše iz programa.

3. UPORABA KARTICE

Kartica je osebna lastnina člana. Ne sme se je posoditi, prenesti ali prodati. Na vsaki kartici je enotnaštevilka, ki identificira člana.
Kartica ni plačilno sredstvo in uporabnika ne zavezuje k nakupu.
Da bi član izkoristil ugodnosti programa, mora ob plačilu v vseh objektih Losinia, navedenih v 1. členu, predložiti svojo člansko kartico.

Član lahko uporabi kartico samo za rezervacijo lastne namestitve oziroma namestitve za prijatelje in družino samo v primeru, če bo tudi on bival z njimi v rezerviranem namestitvenem objektu.
Izgubo kartice mora član prijaviti podjetju Lošinjska plovidba Turizam prek e-poštnega sporočila, poslanega na naslov  [email protected]

4. ZBIRANJE TOČK, NAGRAJEVANJE IN POPUSTI

Ugodnosti programa se pridobivajo z zbiranjem točk, ki se zamenjajo v nagradne kune.
Točke se zbirajo ob vsakem nakupu in plačilu računa za namestitve, gostinske in trgovske storitve, ki ga član opravi v objektih podjetja Lošinjska plovidba ob predložitvi članske kartice.
Član s porabo najmanj 100,00 kun pridobi pravico do popustov v skladu s spodnjo preglednico popustov.
Za rezervacije namestitve in bivanja, rezervirane prek partnerjev, agencij, uporabnikov članskih kartic, s katerimi se pridobijo popusti in ugodnosti (ADAC, ACSI, ADAC SPAR CARD ali kateregakoli drugega združenja kampov, kakor tudi nacionalnega avtomoto kluba HAK in drugo) ali katerekoli tretje posredniške osebe ter za pavšalne pogodbe za parcele v kampih se nagradne točke ne pridobijo.
Točk ni mogoče zbirati in nagradnih kun ni mogoče koristiti za plačilo turističnih pristojbin, ki jih mora gost poravnati med bivanjem na destinaciji.
Zbrane točke nimajo gotovinske vrednosti in jih ni mogoče zamenjati za denar.
Porabljeni zneski pri nakupih se pretvorijo v točke skladno z bonitetnim sistemom, ki vsebuje osnovne in dodatne točke.

Osnovne točke se izračunajo tako, da vsakih 5 porabljenih kun predstavlja 1 nagradno točko.

Dodatne točke članu pripiše lastnik programa za včlanitev v program v obliki točk za dobrodošlico ter za priporočilo prijateljem in družini, ki še niso bivali v kampu. Za navedeno se točke pripišejo v skladu z naslednjo preglednico.

AKTIVNOSTI GOSTA

NAGRADA
Dodatne to
čke

Včlanitev v program (welcome)

200 točk

Priporočilo prijateljem in družini

1000 točk

   

NAGRAJEVANJE

Pridobljene nagradne točke se pretvorijo v nagradne kune, ki se lahko koristijo ob naslednjem plačilu nastanitve, tako da se odštejejo od skupnega zneska računa za storitev v kateremkoli  nastanitvenem ali gostinskem objektu in trgovini, ki so vključeni v ta program zvestobe.

Nagradne kunese izračunajo tako, da je100 točk enako 10 nagradnih kun.

Vsakokrat, ko član izkoristi pridobljene točke, se slednje izbrišejo z njegove kartice. Član lahko nadaljuje z zbiranjem točk ob vsakem naslednjem nakupu ali plačilu računa.
Za vsako posamično potrošnjo se pridobijo točke glede na bonitetno shemo (navedeno v tem členu). Član v trenutku koriščenja nagradnih kun oziroma zamenjave točk v nagradne kune izkoristi nagradne kune v znesku, ki ga je zbral do trenutka koriščenja.

V primeru odpovedi rezervacije, za katero so uporabljene nagradne točke, se točke vrnejo.
Točke veljajo 18 mesecev od datuma njihovega zabeleženja oziroma zadnje dejavnosti. Če član naslednje transakcije ne opravi v 18 mesecih, se vse predhodno zbrane točke izbrišejo z njegovega računa brez predhodnega obvestila.

5. ZASEBNOST PODATKOV

Z včlanitvijo v Program zvestobe LOSINIAlity član svobodno in izrecno izjavlja, da soglaša, da podjetje Lošinjska plovidba-turizam d.o.o. zbira in hrani njegove osebne podatke in jih uporablja v namen identifikacije članov programa in komunikacije ter pošiljanja posebnih ponudb in promocijskega gradiva, vprašalnikov o zadovoljstvu s storitvami prek elektronske pošte ter obveščanja o posebnih ponudbah, novicah in dogodkih, ki jih organizira, vse v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Šteje se, da je član z včlanitvijo v Program zvestobe dal izrecno dovoljenje za prejemanje glasila Losinia

6. PREKINITEV ČLANSTVA

Član lahko v vsakem trenutku prekine svoje sodelovanje v Programu zvestobe s pošiljanjem e-poštnega sporočila na naslov [email protected] S tem se samodejno izbrišejo vse njegove točke in nagradne kune ter izgubi pravice do koriščenja ostalih ugodnosti programa.

 

7. SPREMEMBE PRAVILNIKA PROGRAMA IN UPORABLJENO PRAVO

Podjetje Lošinjska plovidba Turizam d.o.o. določbe tega pravilnika v prihodnje lahko spreminja in dopolnjuje.
Člani soglašajo, da se program lahko kadarkoli in brez predhodnega obvestila v celoti ali delno spremeni ali celo prekine. Člane se o novih pogojih programa obvesti prek e-pošte.
V primeru prekinitve ali ukinitve programa član ne more zahtevati povrnitve škode.
V primeru spora med podjetjem Lošinjska plovidba Turizam in članom Programa zvestobe se uporablja hrvaško pravo. Morebitni spori, povezani z določbami in uporabo tega pravilnika, se najprej rešujejo sporazumno, če to ni mogoče, pa jih rešuje pristojno sodišče na Reki.

8. INFORMACIJE O PROGRAMU


V primeru vseh vprašanj glede članstva in stanja točk ali reklamacije nepravilnosti pri dodelitvi točk ali obvestil o spremembi osebnih podatkov, se član lahko po e-pošti obrne na naslov [email protected]  
Ta pravilnik stopi v veljavo z datumom sprejema.

V Malem Lošinju, 19. 4. 2019

Lošinjska plovidba Turizam d.o.o.

NAČIN PLAČEVANJA

Plačate na  recepciji kampa v kunah po srednjem tečaju Hrvaške narodne banke na dan plačila računa v gotovini ali s kreditnimi karticami:  EC/MC, MAESTRO, VISA, DINERS. DDV je vključen v ceno.

POTRDITEV REZERVACIJE

Rezervacija velja kot potrjena potem, ko je vplačan znesek stroška rezervacije v višini 35 € po parceli (velja samo za kamp) in ko je vplačana akontacija v znesku 30% od skupne cene bivanja za vsako parcelo. Plačan strošek rezervacije se ne vključi v končni obračun bivanja. 

ODPOVED REZERVACIJE

Rezervacija se lahko odpove do 61 dni pred prihodom. V tem primeru imate pravico do vrnitve vplačane akontacije v višini 100 %. Za odpoved rezervacije do 31 dni pred prihodom se odtegne 50% akontacije, če je to 30 ali manj dni pred prihodom ali če gost sploh ne pride, se  akontacija obdrži.

Izjava - Privolitev (GDPR)

I Z J A V A

Privolitev za uporabo osebnih podatkov v namene trženja v skladu z Uredbo o varstvu osebnih podatkov 

 

S sprejemom te izjave dajem privolitev podjetju Lošinjska plovidba turizam d.o.o., da zbira moje osebne podatke – telefonsko številko­­­­­­­­­­­­­­­­­ in e-poštni naslov (v nadaljevanju: osebni podatki) ter jih obdeluje tako, da me na navedeno telefonsko številko in e-poštni naslov obvešča za namene trženja (posebne ponudbe, popusti, novosti v ponudbi, kartice zvestobe ...).

Navedeni osebni podatki se lahko uporabljajo samo za navedene namene. Upravljavec zbirke vaših osebnih podatkov je Lošinjska plovidba Turizam d.o.o. na naslovu Lošinjskih brodograditelja 47, Mali Lošinj, Hrvaška.

Upravljavec obdelave osebnih podatkov izvaja vse tehnične in organizacijske ukrepe za varstvo osebnih podatkov. Upravljavec obdelave osebnih podatkov moje osebne podatke hrani do preklica te privolitve.

Potrjujem, da me je upravljavec osebnih podatkov seznanil, da lahko vse druge informacije v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov dobim na naslednjem e-poštnem naslovu za posredovanje poizvedb: [email protected]

Na isti naslov lahko pošljete tudi preklic privolitve. Obdelavi osebnih podatkov v te namene lahko kadarkoli nasprotujete in dano privolitev prekličete.
S sprejemom te izjave in posredovanjem svojih osebnih podatkov potrjujete, da ste izjavo prebrali in razumeli in da dovolite, da Lošinjska plovidba Turizam d.o.o. kot upravljavec zbirke osebnih podatkov obdeluje in uporablja vaše osebne podatke za namene tržnih raziskav, pošiljanja informacij, ponudb in promocijskega gradiva.

S tem izrecno izjavljate, da ste starejši od 18 let in lahko zakonito posredujete privolitev za obdelavo osebnih podatkov, kot je navedeno v tej izjavi.

Politika zasebnosti

 Lošinjska plovidba-turizam d.o.o. spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje za varstvo vaših osebnih podatkov. Zbiranje in hramba podatkov se izvajata v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov.  

Prosimo za vaše podatke, ki so zavarovani:

  • ime in priimek
  • naslov
  • naslov e-pošte
  • telefonska številka in številka telefaksa
  • ostale podatke, ki jih posredujete, in navedete, da želite, da ostanejo zaupni. 

Z našega poštnega seznama se lahko kadarkoli odjavite z izrecno izjavo, na podlagi katere bo Lošinjska plovidba turizam d.o.o. vaše podatke prenehala uporabljati v promocijske namene. V tem primeru jih Lošinjska plovidba turizam d.o.o. lahko uporablja le v lastne notranje namene, npr. za računalniško statistično obdelavo podatkov.

Vse podatke, ki jih prejmemo od vas, uporabljamo za:

  • čim učinkovitejši odgovor na vaše povpraševanje,
  • zagotavljanje želene storitve,
  • promocijo naših storitev (newsletter),
  • naše notranje statistične obdelave podatkov,
  • možnost pošiljanja brošur in drugega promocijskega gradiva.

Zbrane podatke bomo uporabljali izključno za navedene namene. S posredovanjem svojih osebnih podatkov dajete privolitev, da Lošinjska plovidba turizam d.o.o. lahko vzpostavi stik z vami za navedene namene. Če ne želite, da vzpostavimo stik z vami, nas morate o tem obvestiti v pisni obliki.

Vaše kontaktne podatke lahko uporabljamo za izboljšanje storitve in zagotavljanje prijetnejšega dopusta, na primer, da vas obvestimo o pozabljenih predmetih, naknadno prispeli pošti itd.

V trenutku posredovanja svojih podatkov soglašate, da vzpostavimo stik z vami in vas uvrstimo na naš poštni seznam. Trenutek uvrstitve predstavlja vašo izrecno privolitev za vzpostavitev stika. Varstvo vaših osebnih podatkov je trajno, v vsakem trenutku pa lahko zahtevate izbris z našega poštnega seznama. Nato bomo vaše osebne podatke prenehali uporabljati, razen za notranje namene, npr. za računalniško ali statistično obdelavo podatkov.

Vašega e-poštnega naslova in drugih podatkov ne prodajamo, ne dajemo v najem in ne posredujemo tretjim pravnim in fizičnim osebam zunaj našega podjetja brez vašega soglasja, ker je to v nasprotju z našo politiko zasebnosti.

Lošinjska plovidba turizam d.o.o. ne odgovarja za nenamerno napako ali napako zaradi višje sile ali drugih objektivnih okoliščin, ki povzročijo nenamerno kršitev zajamčenega varstva vaših podatkov, in jamči, da bo podjetje napako čim prej odpravilo, če je to mogoče.

Lošinjska plovidba turizam d.o.o. staršem in skrbnikom svetuje, naj svoje otroke podučijo o odgovornem ravnanju z osebnimi podatki na internetu.

Tretjim osebam ne posredujemo nobenih osebnih podatkov brez poprejšnjega dovoljenja staršev.

Osebne podatke o otrocih in starših na zahtevo staršev izbrišemo iz naše zbirke podatkov. Kot eden od staršev ali skrbnik imate vedno pravico zahtevati vpogled v osebne podatke svojega otroka, ki smo jih pridobili prek katere od naših strani, lahko pa zahtevate tudi izbris podatkov (če so ti podatki še vedno v naši zbirki podatkov) in/ali prepoveste nadaljnje zbiranje in uporabo podatkov o svojem otroku. Če ste eden od staršev in želite izkoristiti to pravico, se obrnite na nas.

V vsakem trenutku se lahko obrnete na nas glede vpogleda v svoje osebne podatke in posodobitve, popravka ali brisanja podatkov. Do tega trenutka za navedene namene uporabljamo vaše stare podatke.

Cookie policy

Za pravilno delovanje tega spletnega mesta in izboljšanje vaše izkušnje uporabljamo piškotke. Za podrobnejše informacije si oglejte našo Politiko Piškotkov.

Izberite piškotke na strani

Omogočanje ali onemogočanje spodaj opisanih funkcionalnih in / ali oglaševalskih piškotkov:

Nastavitve Sprejmi potrebno Sprejmi izbrano